<

The Driftwood Restaurant

Whether it is for food, drinks or a good night's sleep, the Driftwood is a place for you to come and unwind in a fun & relaxed, family friendly environment!

The bar & cafe area is the perfect place for some light food or to relax and have a drink, with gorgeous views over Sligo Bay & Oyster Island. Paudie's pitmaster background has played a big influence on The Driftwood Smokehouse Restaurant, with smoked meats and seafood playing a central part of the menu, which have been slow cooked in the smoker for up to 15 hours, to give a gorgeous flavour & tender texture.

Open 7 days a week from 8am - late!

View our menus below.


 

Call us on 071-9317070 to order takeaway.

 

Liên Hệ

Địa chỉ

Rosses Point Upper,
Rosses Point,
Sligo,
F91DXT4

Điện Thoại

071 931 7070

Email

info@thedriftwood.ie

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

071 931 7070

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách